Voor wie?

Optima Psychologie & Coaching biedt persoonlijke begeleiding op maat aan iedereen die zichzelf wil ontwikkelen, persoonlijk of als ondernemer.


Particulieren

Wilt u graag meer zelfvertrouwen krijgen, beter leren ontspannen, communiceren of uzelf verder ontwikkelen in andere persoonlijke kwaliteiten of vaardigheden? Kampt u met psychische problemen zoals depressie, angst of stress of ervaart u problemen in uw werk of loopbaan? Dan bent u bij Optima Psychologie & Coaching aan het goede adres!

Psychische klachten kunnen er voor zorgen dat je steeds minder goed gaat functioneren, thuis en op het werk. Ook als werken je veel moeite kost of je het niet naar uw zin hebt op je werk, kan dit op langere termijn leiden tot problemen. En daar is niemand bij gebaat. Jijzelf niet, je werkgever, collega’s, vrienden en familie niet. Zaak dus om de problemen onder ogen te zien, te benoemen en snel op te lossen. Optima Psychologie & Coaching biedt snel en effectief hulp. Geen lange wachtlijsten of intakefase. Geen wisselende behandelaars. Geen labels, standaard behandelingen of protocollen. Altijd persoonlijke begeleiding op maat, uitgevoerd door 1 behandelaar die ook tussentijds bereikbaar is. We brengen met u de problemen in kaart en helpen u met opdrachten en inzichten om weer grip te krijgen op uw leven. We praten eventueel met uw werkgever in overleg met u over uw inzetbaarheid, maar nooit over de inhoud van de gesprekken. Indien nodig, betrekken we ook uw omgeving of andere professionals om u passende hulp te bieden.

Meer leest u op : Psychologische-begeleiding en Persoonlijke-ontwikkeling

Werkgevers

Optima Psychologie & Coaching kan u ondersteunen bij verzuim en reïntegratie, op het gebied van duurzame inzetbaarheid (werkvermogen, employability en vitaliteit), loopbaanontwikkeling en het verbeteren van het functioneren in de arbeidsrol.

Duurzaam inzetbare en gelukkige medewerkers zijn fit, gepassioneerd en vinden hun werk leuk. Ze besteden aandacht aan hun professionele ontwikkeling en zijn fysiek en mentaal vaardig genoeg om hun werk succesvol uit te voeren. Ze blijven hierdoor tot het eind van hun carrière energiek, geïnspireerd en van grote waarde voor organisaties. Belangrijk, omdat verzuim en verloop veel geld kosten, medewerkers tegenwoordig langer doorwerken en goed moeten kunnen inspelen op snelle veranderingen in de markt. Investeren in de duurzame inzetbaarheid en het werkplezier van uw medewerkers loont!

Hoe Optima Psychologie en Coaching u hierin kan helpen leest u op Coaching Werk en Loopbaan

Reïntegratietrajecten

Wanneer een van uw medewerkers minder goed functioneert of door psychische problemen ziek (dreigt) te worden, wilt u dat hij of zij snel geholpen wordt. Bij Optima Psychologie & Coaching kan u medewerker binnen 5 werkdagen terecht. Onze aanpak is direct en effectief. Wij komen snel tot de kern en werken met uw werknemer gericht aan herstel en reïntegratie. We geloven dat werken kan bijdragen aan herstel, mits de reïntegratie goed wordt afgestemd en uitgevoerd. We adviseren werknemer en werkgever dan ook inzake de belastbaarheid en arbeidsinzetbaarheid (uren- en taakbelasting, passende werkzaamheden…).

We vinden overleg met onze opdrachtgevers onmisbaar voor een optimaal verloop van de reïntegratie. Korte lijnen en duidelijke communicatie tussen medewerker, psycholoog, arbo-arts en de organisatie (leidinggevende, HR professional of verwijzer) zijn van wezenlijk belang. Hierbij gaat het vanzelfsprekend niet om medische zaken, maar om mogelijkheden ten aanzien van inzetbaarheid en eventuele (tijdelijke) aanpassingen in het werk. We houden u als werkgever op de hoogte van de voortgang. Dat doen we met korte verslagen, met praktische adviezen en in begrijpelijke taal. We sluiten eventueel aan bij een gesprek tussen werkgever en werknemer om te komen tot passende oplossingen of om samen de re-integratie in goede banen te leiden. Indien gewenst, adviseren we ook inzake de Wet Verbetering Poortwachter of coördineren we het verzuimproces tussen alle betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts, casemanager of arbeidsdeskundige. Lees Verzuim en Re-integratie

Ondernemers

Het opstarten en het runnen van een onderneming is een complexe zaak. Bij het opstarten van een nieuwe onderneming verhogen goed marktonderzoek, een duidelijke visie en een doordachte aanpak de kans van slagen aanzienlijk. Maar ondernemen vraagt ook om de nodige persoonlijke kwaliteiten en een veelzijdigheid aan vaardigheden. Wil jij als starter hulp bij het opzetten van een bedrijfsplan, of zoek je als ondernemer een sparringpartner op het gebied van je eigen ontwikkeling of die van je bedrijf? Dan biedt Optima Psychologie & Coaching: “Coaching voor (startende) Ondernemers”

Verwijzers

Steeds meer verwijzers schakelen Optima Psychologie & Coaching in. Dat komt doordat onze aanpak effectief is en snel resultaat oplevert. We komen snel tot de kern, werken actief aan oplossingen en we geloven in een directe aanpak op maat, dus geen labels, standaard trainingen of protocollen.

De belangrijkste redenen voor verwijzers om Optima Psychologie & Coaching in te schakelen:

  1. Snel handelen: de medewerker wordt snel geholpen zonder wachtlijsten. Korte intakeprocedure en snel aan de slag.
  2. Effectieve deskundige begeleiding op maat
  3. Rechtstreeks contact met psycholoog
  4. We zoeken altijd overleg met de verwijzer om zo tot een passend advies te komen omtrent passende zorg voor een cliënt of de inzetbaarheid van een medewerker. De verwijzer heeft zo grip op het traject van de medewerker.
  5. We denken graag mee over concrete oplossingen, het doorverwijzen naar andere professionals voor passende zorg, kostenbesparende maatregelen of andere zaken waar u als verwijzer mogelijk mee worstelt.

zoekwoorden: psycholoog limburg, loopbaan coaching, coach in Maastricht, psycholoog bellen, workshop bedrijf, bedrijfs coaching, ondernemer coach, paardencoach, ggz psycholoog, re integratie coach, arbeidsgerelateerde klachten, spoor 2 integratie, praktijk psycholoog, psycholoog of coach Sittard, psycholoog of coach Heerlen, psycholoog of coach Echt, psycholoog of coach prijzen, ervaren psycholoog, samenwerking coach, coaching lifestyle, burn-out klachten, verzuim en re-integratie coach, therapie in Maastricht of Heerlen, vergoeding psycholoog.