Persoonlijke coaching

Lekker probleemloos leven dat klinkt simpel toch ? Toch zijn maar weinig mensen echt in staat om het beste uit zichzelf te halen en voluit te leven. We zijn vaak vooral bezig met anderen en staan te weinig in contact met onszelf. We worden opgeslokt door alle dingen om ons heen en de eisen die werken en wonen aan ons stellen. En de eindeloze informatiestroom en de vele keuzemogelijkheden die we hebben. Loop jij ook steeds vaker vast in de hectiek van het leven? Wordt je geleefd in plaats van te leven en heb je het gevoel dat niet meer trouw bent aan jezelf en dat je jezelf belemmert om te bereiken wat je echt wil of dat je veel meer uit jezelf kan halen?

Je eigen leven weer sturen in de richting die jij wil  kun je alleen maar zelf door zelfbewust te zijn en voor jezelf te kiezen. Daarvoor is verandering nodig en afscheid nemen van ingesleten gewoontes en overtuigingen en uit je comfortzone stappen, loslaten, anders omgaan met ervaren problemen. En dat is lastig en eng zeker als je het helemaal zelf moet doen. Dat begrijpen we bij Optima heel goed, en daarom begeleiden we je op een persoonlijke en professionele manier op weg naar een betere, gezondere en gelukkigere versie van jezelf.

“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”

Franciscus van Assisi

Coaching gericht op persoonlijke groei

Zelfinzicht en zelfbewustzijn/ zelfvertrouwen/ sociale en communicatieve vaardigheden/  balans/ ontspanning en leefgewoonten/ zingeving/ levensvragen/ keuzes maken/ piekeren/ zelfbegrenzing/ intimiteit/ acceptatie en verwerking.

Wil je jezelf beter kennen zodat je bewustere keuzes kan maken? Ervaar je persoonlijke moeilijkheden zoals onzekerheid of niet goed voor jezelf kunnen opkomen, die je belemmeren om je doelen te bereiken? Wil je graag leren om beter te ontspannen of anders om te gaan met ervaren problemen? 

Middels persoonlijke coaching krijg je meer inzicht in de onderliggende patronen van jouw manier van denken en doen, en wat er nodig is om belemmerende gedachten en gedragingen om te buigen in helpende gedachten en acties. Coaching kan steun en houvast bieden bij het versterken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, bij het (her)vinden van drijfveren en levensdoelen en bij het maken van juiste keuzes.

Coaching bij psychosociale problemen

Relatie / familie / werk / financiën / sociale omgeving / gezondheid / instanties

Belastende omstandigheden zoals een arbeidsconflict, ontslag, een moeizame relatie met je partner of familie, financiële problemen, ziekte of een ongeval… hebben vaak een negatief effect op de gezondheid, het functioneren en het welbevinden van mensen.

Soms kunnen de problemen worden opgelost. Soms dient de oplossing meer te worden gezocht in het maken van andere keuzes of het anders leren omgaan met de ervaren moeilijkheden. Coaching kan helpen om meer inzicht te krijgen in de ervaren persoonlijke en sociale problemen en in mogelijke oplossingen en ondersteunt u bij het aanpakken ervan.