Verzuim en re-integratie

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische aandoening. Ziekteverzuim als gevolg van een dergelijke aandoening veroorzaakt een enorme emotionele, operationele en financiële schade. Optima is gespecialiseerd in stress/ burnout, verzuim en reïntegratie en biedt een integrale aanpak van ziekteverzuim, of nog beter, in het voorkomen ervan.

Optima psychologie & Coaching biedt ondersteuning aan mensen die kampen met psychische klachten en daardoor ziek zijn of ziek dreigen uit te vallen op hun werk. Er wordt aandacht besteed aan het verbeteren van klachten en het aanpakken van de onderliggende oorzaken van die klachten, maar ook aan het proces van werkhervatting. 
De werkgever wordt daarbij geïnformeerd over het verloop van het ziekte- en herstelproces en geadviseerd aangaande acties en maatregelen die het herstel en de reïntegratie kunnen bevorderen of die uitval door ziekte helpen voorkomen. 

Optima Psychologie & coaching verzorgt een volledige en deskundige begeleiding van medewerkers die reïntegreren in spoor 1 (eigen werk bij de eigen werkgever) en/ of in spoor 2 (passend werk bij een andere werkgever). Indien gewenst verzorgt Optima ook de procesbegeleiding in het kader van de wet poortwachter. Waar nodig, kunnen andere professionals worden ingeschakeld (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, mediator, psychotherapeut…) maar we behouden wel samen de regie. Door deskundige begeleiding, praktische adviezen, een transparante communicatie en aandacht voor de belangen van werkgever en werknemer worden de kansen op een duurzame en succesvolle re-integratie aanzienlijk vergroot.