Psychologische begeleiding

Mensen die kampen met psychische problemen zitten niet lekker in hun vel en voelen zich niet fit, waardoor ze minder goed functioneren thuis en op het werk. Ze hebben emotionele, mentale en lichamelijke klachten zoals een gebrek aan energie, slaapproblemen, negatieve gedachten en gevoelens, gespannenheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, piekeren, prikkelbaarheid of concentratieproblemen waardoor ze angstig of onzeker worden, dingen gaan vermijden, slecht voor zichzelf zorgen, inactiever worden etc. Er ontstaat vaak een negatieve spiraal tussen denken, voelen en handelen, die de klachten in stand houdt of verergert.

Psychologische begeleiding helpt bij het doorbreken van die negatieve spiraal en het verbeteren van de klachten door herstelbevorderend gedrag, maar ook bij het verwerven van inzicht in de onderliggende oorzaken van de klachten en het aanpakken daarvan. Hierdoor worden niet enkel de symptomen bestreden waardoor vaak slechts een tijdelijke verbetering wordt bewerkstelligd, maar worden soortgelijke psychische klachten en problemen ook op de langere termijn voorkomen.

Onderzoek en advies

Belastbaarheidsonderzoek / diagnostiek / behandeldoelen / behandelplan / doorverwijzingsadvies / plan van aanpak.

Om een psychologische behandeling goed op uw persoonlijke situatie te kunnen afstemmen, is het van belang dat er een duidelijk beeld wordt verkregen van onder meer de aard en de ernst van uw klachten, uw persoonlijke doelen en verwachtingen en uw persoonlijkheid. Een psychologisch onderzoek kan, afhankelijk van de vraagstelling, resulteren in een diagnostisch rapport, een behandelplan, een advies ten aanzien van uw belastbaarheid of een gericht advies voor doorverwijzing naar andere vormen van hulp.

Behandeling van psychische klachten

Psychologische behandeling is gericht op het aanpakken van psychische klachten en de onderliggende oorzaken van die klachten. Samen onderzoeken we welke klachten je ervaart, hoe langdurig en ernstig die klachten zijn, hoe ze zijn ontstaan en in stand worden gehouden en wat je kunt doen om je klachten te verminderen. Er wordt ook aandacht besteed aan de oorzaken van je klachten, zodat je ervaren problemen ook daadwerkelijk kunt oplossen en soortgelijke klachten in de toekomst kunt voorkomen.

Er wordt altijd een behandelplan op maat gemaakt, afgestemd op jouw persoonlijke situatie en je doelstellingen. Hierbij kunnen verschillende behandelmethodes en technieken worden ingezet. De behandeling bestaat uit een aantal gesprekken, maar ook uit opdrachten die je actief aan het denken en aan het doen zetten. Soms zijn een beperkt aantal sessies voldoende om het tij te keren maar als de klachten hardnekkig zijn of de onderliggende problematiek complexer, vraagt dit om een intensievere aanpak.

Klachten waarvoor je bij optima Psychologie & Coaching terecht kunt zijn onder meer: