Psychologische begeleiding

Mensen die kampen met psychische problemen zitten niet lekker in hun vel en voelen zich niet fit en resulteert in allerlei klachten zoals:

Er ontstaat helaas vaak een negatieve spiraal tussen denken, voelen en handelen, die de klachten in stand houdt of verergert.

Psychologische begeleiding helpt bij het doorbreken van die negatieve spiraal en het verbeteren van de klachten door herstel bevorderend gedrag, maar ook bij het verwerven van inzicht in de onderliggende oorzaken van de klachten en het aanpakken daarvan. Hierdoor worden niet enkel de symptomen bestreden waardoor vaak slechts een tijdelijke verbetering wordt bewerkstelligd, maar worden soortgelijke psychische klachten en problemen ook op de langere termijn voorkomen.

Onderzoek en advies

Om een psychologische behandeling goed op uw persoonlijke situatie te kunnen afstemmen is het van belang dat er een duidelijk beeld wordt verkregen. Een psychologisch onderzoek kan, afhankelijk van de vraagstelling resulteren in een diagnostisch rapport en een behandelplan, een advies ten aanzien van uw belastbaarheid of een gericht advies voor doorverwijzing naar andere vormen van hulp.

Behandeling van psychische klachten

Er wordt altijd een behandelplan op maat gemaakt afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw doelstellingen. Hierbij kunnen verschillende behandelmethodes en technieken worden ingezet. De behandeling bestaat uit een aantal gesprekken, maar ook uit opdrachten die je actief aan het denken en aan het doen zetten. Soms zijn een beperkt aantal sessies voldoende om het tij te keren maar als de klachten hardnekkig zijn of de onderliggende problematiek complexer, vraagt dit om een intensievere aanpak.

Klachten waarvoor je bij optima Psychologie & Coaching terecht kunt zijn onder meer:

Kunnen wij iets voor u kunnen betekenen ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.