Workshop Vitaliteit

Gezonde gelukkige en vitale medewerkers vormen de spil van een succesvolle organisatie. Vitale werknemers zijn minder vaak ziek, functioneren beter, zijn gemotiveerd, productief en voelen zich meer betrokken bij de organisatie waar ze werkzaam zijn. Deze workshop vitaliteit is leuk en leerzaam en beoogt het vergroten van de vitaliteit en het werkgeluk van medewerkers. De workshop draagt daarmee bij aan duurzame inzetbaarheid van werknemers en een gezondere, gelukkigere en beter functionerende organisatie.

Meer info

Optima Psychologie & Coaching biedt samen met meVita een interactieve workshop vitaliteit aan voor medewerkers van bedrijven en instellingen. De workshop bestaat uit twee dagdelen, waarin per dagdeel aandacht wordt besteed aan stressmanagement en aan leefgewoonten. Er kunnen teams deelnemen van maximaal 30 personen. Op een leuke, boeiende en interactieve manier worden diverse thema’s belicht zoals (werk)stress, ontspanning, gezonde voeding, beweging, slaap en bewustwording van ongezonde leefgewoonten. We doen dit onder meer aan de hand van oefeningen, gedragsexperimenten, een quiz en een korte stresstest.

De workshop beoogt het bijbrengen en delen van kennis en informatie over stress en leefgewoonten, het vergroten van energie, motivatie en veerkracht en bewustwording van verschillende factoren die de vitaliteit en het werkplezier bevorderen, zodat medewerkers vitaler worden en vitaal blijven. Eventuele signalen die vanuit de groep medewerkers worden ontvangen, worden na de workshop gecommuniceerd met het management, zodat eventuele maatregelen of interventies gericht kunnen worden ingezet om de vitaliteit, het werkgeluk en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Programma

Naast twee dagdelen in teamverband, worden ook individuele gesprekken aangeboden met elke medewerker, zodat kan worden ingezoomd op eventuele moeilijkheden die door de medewerker persoonlijk worden ervaren.

De workshop is modulair opgebouwd waarin per module bepaalde thema’s worden belicht, maar kan ook geheel op maat worden aangeboden. Meer nadruk op stressmanagement, stress en presteren of werkdruk of meer aandacht voor gezonde leefgewoonten zoals voeding en beweging? Liever enkel een dagdeel of een hele dag over stress of over lifestyle? Laat ons weten welke onderwerpen voor uw organisatie belangrijk zijn en we maken de workshop op maat!

Dagdeel 1: (werk)stress

 • Wat is stress?
 • Stressbronnen en energiebronnen
 • Stress en presteren
 • Stresssignalen
 • Werkstress
 • Stresstest

Dagdeel 2: Leefgewoonten

 • Gezonde en ongezonde voeding
 • Slaap
 • Ontspanning
 • Beweging
 • Roken, drugs, alcoholgebruik

Resultaat

de workshop zorgt ervoor dat:

 • Individuele medewerkers bewuster worden van de invloed van stress en leefgewoonten op hun vitaliteit en welbevinden
 • De vitaliteit, veerkracht en de motivatie van medewerkers wordt vergroot
 • Medewerkers in het team beter op elkaar gaan letten en elkaar durven aanspreken op signalen
 • De organisatie een terugkoppeling krijgt van de signalen die uit de groep worden gegeven en hierdoor gerichter interventies kunnen inzetten voor de individuele medewerkers of het team

Kosten

De kosten voor de workshop van een hele dag bedragen 1500 euro, exclusief BTW. Dit is inclusief voorbereiding en een terugkoppeling met het management/ bedrijf na de workshop.

De individuele gesprekken met elke medewerker nemen een half uur in beslag en de kosten hiervoor zijn 40 euro per medewerker, exclusief BTW.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij Optima Psychologie & Coaching of bij meVita.